Romantiske Ærøskøbing

Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing – Danmarks vel nok bedst bevarede 1700-tals by. Byen stammer fra tidlige middel­alder og  mange af byens huse er total­fredede, og byen er som helhed underkastet en bevaringsplan, der angiver retningslinier for byens udvikling, og hvad der kan byg­ges.
Byens museer fortæller om århundrederne som købstad, hvor søfart og handel var de erhverv, man levede af udover landbruget i baglandet.
Ærøskøbing Kirke lige ved torvet er den tredje på stedet, og på selve torvet findes de gamle bypumper, som indtil 1952 forsynede byen med vand.
Ærøskøbing fremtræder med sine top­pede brosten, stokroser og små, velholdte huse med mange pudsige detaljer som en ren idyl. I rejsehåndbøger fra ind- og udland om­tales den som Eventyrbyen. Man skal imid­lertid ikke glemme, at der bag byens idylliske facade findes en velfungerende by, der gennem mange hundrede år har løst skiftende generationers boligbehov. Det skete rationelt og øko­nomisk, styret af de naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bære­dygtigt. Helt på samme måde som tilfældet var i alle landets øvrige byer. Blandt dem resterer i dag kun Ærøskø­bing.
I 2002 blev Ærøs­købing tildelt den for­nemme Europa Nostra pris for be­va­ring af euro­pæisk kulturarv.

Det skal man se:

Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare og en forordning af 1787 med forbud om at bruge åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse« for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede skibe betale for brugen af det. Kogehusets oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I 1850’erne fik huset en kvist hvor man tændte et lille havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som grillhytte.

Det skal man se:

 
Assens Augustenborg Bogense Christiansfeldt Dragør Ebeltoft Falsled Faaborg
Gilleleje Gudhjem Haderslev Helsingør Kalundborg Kerteminde Mariager Maribo
Middelfart Møgeltønder Præstø Ribe Ringkøbing Rudkøbing Skagen Skælskør
Sorø Svaneke Sønderho Tranekær Troense Tønder Vallekilde Viborg
Ærøskøbing Aabenraa Skinneromantik Busromantik Skibsromantik Romantikhoteller Kan vi hjælpe Presse
 
 
Tilbage til Romantikvejen
 
webgrafik:KRAFTnewmedia.dk